Συνεργασία Δήμου Αργιθέας με Περιφέρεια σε δρόμο “Αργιθέα (Κνίσοβο)-Συκιά και έως Βραγκιανά-Αργύρι Αχελώου” και έως Ανθηρό & Ελληνικά, όπως στο Δήμο Τεμπών …(Στηθαία ασφάλειας, πλέγματα, σήμανση)

like this:

Γράφει ο Δημήτρης Παπακώστας

Papakostas D Έχουν επισημανθεί επανειλημμένα με πλούσιο φωτογραφικό υλικό τα επικίνδυνα σημεία στους κεντρικούς δρόμους έως Βραγκιανά – Αργύρι Αχελώου και Ανθηρό και Καλή Κώμη και φυσικά της Ανατολικής Αργιθέας.

 Άλλοι οργανωμένοι Δήμοι, όπως των Τεμπών Λάρισας, με συνεχείς παρεμβάσεις και διπλωματικότητα πετυχαίνουν μαζί με τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας να αναβαθμίζουν τη βατότητα και οδική ασφάλεια.

Πηγή:/a>

You may also like...