Γιώργος Δ. Καραβίδας*: Μόνο τα ψηφίσματα δεν αρκούν…

01 Karavidas Giorgos Συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μουζακίου, την 26η Φεβρουαρίου 2021, και εγκρίθηκε ομόφωνα σχέδιο ψηφίσματος κατά του αιτήματος της εταιρίας «ΑΗΒ Group» για αύξηση (υπερτριπλασιασμό!!) της απολήψιμης προς εμφιάλωση ποσότητας ύδατος από την πηγή «Γκούρα» της Τοπικής Κοινότητας Βατσουνιάς.

 Κατ’ αρχή, απαραίτητο να διευκρινίσω πως σκοπός της παρούσας παρέμβασής μου δεν είναι η στοχοποίηση ή δαιμονοποίηση οποιασδήποτε πραγματικά ωφέλιμης επενδυτικής προσπάθειας στον τόπο μας, που αντικείμενο έχει το φυσικό πλούτο της περιοχής. Έχει, ωστόσο, σημασία στις περιπτώσεις αυτές, όταν δηλαδή αντικείμενο της επενδυτικής και με σκοπό το ιδιωτικό κέρδος προσπάθειας είναι

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο

You may also like...