Δημήτρης Α. Σωτηρόπουλος & Βασιλική Νταλάκου: “Το σύγχρονο διοικητικό σύστημα στην Ελλάδα”

01 Eksofilo vivliou «Το Σύγχρονο διοικητικό σύστημα στην Ελλάδα» προσφέρει μια γενική εισαγωγή στο ελληνικό διοικητικό σύστημα σήμερα. Οι συγγραφείς εξετάζουν τη δημόσια διοίκηση από νομική, συγκριτική, ιστορική και διοικητική επιστημονική σκοπιά, περιγράφοντας και ερμηνεύοντας τις ιστορικές τάσεις και τις σύγχρονες εξελίξεις στο διοικητικό σύστημα.

 Το εγχειρίδιο καλύπτει το βιβλιογραφικό κενό 10 ετών σχετικά με τις εξελίξεις στο ελληνικό διοικητικό σύστημα.

 Οι συντελεστές του τόμου χαρτογραφούν και αναλύουν σχέσεις μεταξύ των πολιτικοδιοικητικών θεσμών, την τελευταία δεκαετία, αναδεικνύοντας τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η δημόσια διοίκηση με

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο

You may also like...