Θετικές αποφάσεις Δ.Σ. Αργιθέας για πάγια προκαταβολή Κοινοτήτων

Γράφει ο Δημήτρης Παπακώστας

Papakostas D |. Η Δημοτική Αρχή Αργιθέας αντιλήφθηκε το λάθος που ακολουθεί, από τον Σεπτέμβριο 2019, στο θέμα του σεβασμού του έργου των Κοινοταρχών και των τριών πενταμελών Κοινοτικών Συμβουλίων (Βραγκιανών – Ανθηρού – Πετρίλου) ως βασικές Μονάδες Ενδοδημοτικής Αποκέντρωσης – και της υποχρεωτικής κατά το νόμο και τις οικείες Υπουργικές αποφάσεις απόδοσης των ποσών πάγιας προκαταβολής στους 20 Κοινοτάρχες και Κ.Σ.

 * (Απόφαση Υφυπουργού Εσωτερικών Σεπτεμβρίου 2019/ εγκύκλιος Δ/ντη Οικονομικών ΟΤΑ ΥΠΕΣ/ διαβήματα μας / έγγραφο Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας).

 1. Είκοσι τρεις (23.000€) χιλιάδες εγγράφηκαν στον κωδικό του Δημοτικού Προϋπολογισμού προς άμεση

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο

You may also like...