Πρώτη νίκη – δικαίωση αγώνα του ορεινού Δικτύου ΠΑΤΡΙ.Δ.Α. Αχελώου – Θεσσαλίας υπέρ των Κοινοταρχών και Κ.Σ.

Γράφει ο Δημήτρης Παπακώστας
Papakostas D Ο Δήμος Αργιθέας απαντά στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας μετά από διάβημα μας σε ΥΠΕΣ ότι η πάγια προκαταβολή Κοινοτήτων είναι στη διάθεση των Κοινοταρχών και των τριών πενταμελών Κοινοτικών Συμβουλίων.

 Καθήκον εκάστου μάχιμου προέδρου να λάβει το ποσό που αναλογεί και για επείγουσες εργασίες στο χωριό του……

 *[Για λογιστική υποστήριξη /δικαιολογητικά κ.λπ. έχουμε να προτείνουμε, ώστε να μην υπάρχει ούτε μία πιθανότητα μη καλής διαχείρισης].

 Συνεχίζουμε αγώνα, να δοθούν από ίδια έσοδα (υδροηλεκτρικά, μισθώματα κεραιών κινητής κ.λπ.,) στα Κ.Σ. και Κοινοτάρχες:

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο

You may also like...