Η Αναβάθμιση των Δομών Υγείας του Νομού, υπόθεση όλων των Καρδιτσιωτών!

Γράφει ο Δημήτρης Παπακώστας

D Papakostas Συγκλονιστική η Δημόσια Ανακοίνωση της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείου & Κ.Υ Ν. Καρδίτσας, που δημοσιεύτηκε στις 29 – 3 – 2021 και υπογράφεται από τον Πρόεδρο Κ. Αθανασίου και Γ.Γ. Εκτ.Γάζο.

 |. Τονίζεται: “…Σήμα κινδύνου η διακοπή παροχής οξυγόνου στο Νοσοκομείο Καρδίτσας και ανάγκη για άμεση ενίσχυση του δημοσίου συστήματος υγείας…..χρόνιες οι ελλείψεις και η υποβάθμιση των υποδομών και του εξοπλισμού……το προσωπικό εργάζεται λόγω πανδημίας στο “τέρμα”…..

 • Προτείνεται η λήψη άμεσων μέτρων…

 ||. Το Επίπεδο Ανάπτυξης και Πολιτισμού σε έναν Τόπο κρίνεται από την κατάσταση των Σχολείων, των Δομών Υγείας (Νοσοκομείο – Ιατρεία – Κέντρα Φροντίδας), των Εκκλησιών & Κοιμητηρίων του.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο

You may also like...