Δήμος Αργιθέας: Υποχρεωτικός καθαρισμός οικοπέδων

14 Kopi xorton Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις σχετικές αποφάσεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, αλλά και στο πλαίσιο λήψης προληπτικών μέτρων για την προστασία των κοινόχρηστων χώρων από εκδήλωση πυρκαγιάς, ο Δήμος Αργιθέας γνωστοποιεί σε όλους τους ιδιοκτήτες, νομείς ή επικαρπωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός και εκτός των οικισμών του Δήμου, ότι υποχρεούνται να προβούν:

  Στον καθαρισμό και στην κοπή των χόρτων σ’ αυτούς (όχι μόνο μία φορά αλλά για όσες φορές χρειαστεί κατά την αντιπυρική περίοδο, δηλαδή έως τις 31 Οκτωβρίου 2021).

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο

You may also like...