Νέοι Αντιδήμαρχοι στο Δήμο Αργιθέας

01 Stergiou Andreas Με την υπ’ αριθμόν190/2021 απόφασή του ο Δήμαρχος Αργιθέας, κ. Ανδρέας Στεργίου, ορίζει τους Αντιδημάρχους για το χρονικό διάστημα από την 01 Οκτωβρίου 2021 μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου 2022 με τις αρμοδιότητες, όπως περιγράφονται παρακάτω.

 Τον κ. Πούλιο Χαράλαμπο του Βασιλείου Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών, Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 1. Οικονομικών θεμάτων και ιδίως:

 – Την εποπτεία και την ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των: Προσόδων, ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας-Φωτισμού, Ελέγχου, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών, Προμηθειών, Λογιστηρίου – Διπλογραφικού, Ταμείου, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο

You may also like...